19 produktov celkom

Zemné práce pre nové inžinierske siete v Banskej Bystrici - Rakytovce

Oprava miestnej komunikácie v obci Klin

Úprava terénu pre nové ihrisko

Odkopávanie svahu a úprava terénu

Demolácie starej garáže

Navážanie štrku a oprava lesných ciest

Zemné práce a dodávanie stavebného materiálu – revitalizácia nábrežia Oravskej priehrady

Zemné práce pre výstavbu novej budovy

Zemné práce - Rekultivácia smetiska

19 produktov celkom