Ku komplexnej ponuke pre našich zákazníkov ponúkame predaj štrkopieskov a kameniva. Podľa potrieb zákazníkov vieme dodať akýkoľvek sypký stavebný materiál v požadovanom množstve a čase. Ceny sypkých materiálov sa neustále pohybujú, preto pre aktuálnu cenu a viac informácii nás neváhajte kontaktovať.

Štrkopiesky a kamenivo ktoré máme na sklade v areáli našej spoločnosti
 

 Drvené kamenivo

Frakcia      Obj. hmotnosť 1m3 = ton        Použitie     
Náhľad

0 - 4   

1,645
Vhodné na potery, špeciálne omietky a tenkostenné betóny.  jsk_kamenivo04.JPG
0 - 16 1,692 - 1,84 Vhodné na výrobu betónu a betónových výrobkov. jsk_kamenivo016.JPG
4 - 8  1,612 Vhodné ako podsyp pod zámkovú dlažbu a výrobu betónu. jsk_kamenivo48.JPG
8 - 16  1,612 Vhodné na spevnenie stavebných plôch, výrobu betónu a drenáže. jsk_kamenivo816.JPG
16 - 32  1,546 Vhodné na spevnenie stavebných plôch a drenáže. jsk-kamenivo1632_1.JPG
32 - 63  1,495 Vhodné na hrubé vyrovanie a spevnenie stavebných plôch ako podkladová vrstva. jsk_kamenivo3263.JPG
0 - 32
 1,598 - 2,0 Vhodné na výstavbu ciest na zaklinovanie hrubej vrstvy makadamu. jsk_kamenivo032.JPG

Riečne štrkopiesky

Frakcia         Obj. hmotnosť        1m3 = ton      Použitie Náhľad
0 - 32 1,650 - 1,84 Vhodný na výrobu základového betónu. jsk_strk032.JPG
nad 32 1,546 Riečne okrúhle kamenivo vhodné na spevnenie stavebných plôch ako podkladová vrstva a drenáže. jsk_strkn32.JPG